De Strategie van Almaz Projecten die zij uitzetten voor u

Optimaliseren

Het verbeteren van de processen binnen ons bedrijf, is een dag dagelijks terugkerend proces. Door elke dag te kijken naar hoe wij als bedrijf optimaal onze klanten kunnen bedienen, maar ook onze kwaliteit kunnen blijven waarborgen. Dit maakt dat we ons continu kunnen blijven verbeteren.


Veiligheid

!We werken veilig of we werken niet!


Concrete doelen:

We zijn pas tevreden bij 0 ongevallen.
Voor 2023 hebben we ons als doel gesteld om de veiligheidsladder trede 3 te behalen.
Hiervoor voeren we regelmatig gesprekken met ons personeel, en houden we OOG (Observatie-Onbewust-Gedrag) rondes. Om het veiligheidsbewustzijn door het hele bedrijf te verbeteren is er ook intern naar de organisatie gekeken, dit is en blijft een lopen proces. Ook bij het werven van nieuw personeel leggen we de focus op veilig werken, en veiligheidsbewustzijn.

Zo is vanaf de basis duidelijk dat wij veilig werken, in een hoog vaandel hebben staan.

Ook zijn we voornemens om in 2024 het certificaat “Co2 reductie” te gaan behalen. Hiermee laten wij zien dat ook Almaz Projecten bij wil dragen aan een schonere planeet.


Risicobeheersing en procesverbetering


Te behalen doelen:

In 2023 worden de projecten, door het verbeteren van zowel interne als externe processen beter afgerond, en binnen de bedachte bandbreedte.
Het daar waar mogelijk mitigeren van de risico’s, zowel financieel, organisatorisch als productief.
 Bij ons telt “afspraak is afspraak


Kwaliteit van organisatie


Concrete doelen:

 Het toekomst bestendig maken van de organisatie, en aantrekken van vakbekwame collega’s.

 Het creëren van een fijne\veilige omgeving voor zowel het kantoor als voor het uitvoerend personeel.

 Een zakelijke omgeving waar we naar elkaar luisteren en open staan voor veranderingen\verbeteringen.


Digitalisering


Met het toekomstbestendig maken van het bedrijf valt ook te denken aan de automatisering/digitalisering.

Het reduceren van papier gedreven acties.

Het bouwen van een nieuw bedrijfspand welke voldoet aan de laatste nieuwste eisen m.b.t. het reduceren van C02 en overige uitstoot van schadelijke stoffen.


Verduurzamen/innovatie

Door de bouw van een energie neutraal bedrijfspand en de samenwerking met United Mobility, zetten we in op een volledig elektrische omgeving.

Door ons materieelpark om te bouwen naar volledig elektrisch, maar ook een passende oplossingen te bieden voor het oplaadprobleem van elektrische machines op de werklocatie, denken we klaar te zijn voor de toekomst.

Ook het veranderen van ons wagenpark van fossiele brandstof naar Hybride of volledig elektrisch, is een van de strategische keuzes in een om ons heen veranderende wereld.


Energie

Concrete doelen:

 Vanaf 2023 is het bedrijfspand van Almaz Projecten CO2-neutraal. Eventuele restwaarde wordt gecompenseerd.
 Wij borgen dat de energieprestatie van de gebouwde omgeving past bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

En we werken steeds meer met elektrisch materieel. Deze laden we altijd op met groene stroom. Deze stroom wordt rechtstreeks opgewekt door onze 160 zonnepanelen.