De Kernwaardes van Almaz Projecten

Kernwaarde 1: We werken veilig of we werken niet.

Veilig werken staat bij Almaz Projecten op nummer één. Onveilige situaties leg je altijd stil. Als je deze keuze maakt, staat de directie achter je. Daar is geen discussie over mogelijk. Je hebt dus maar twee mogelijkheden; je werkt veilig of je werkt niet.

Kernwaarde 2: Neem je verantwoordelijkheid.

Wanneer je tijdens je werk iets ziet dat onveilig is, onderneem je actie. Vaak zijn het situaties die zo gewoon zijn geworden (‘ik doe het al jaren zo’), dit noemen we bedrijfsblindheid. Jij en ik grijpen in bij onveilige en ongewenste situaties en maken hier een melding van.

Kernwaarde 3: Afspraak is afspraak.

Vaak werk je nauw samen met je collega’s: in de sleuf, of in betreedbare midden spanning ruimtes. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot onveilige situaties of een ernstig ongeval. Ook afspraken die onduidelijk zijn, kunnen tot onveilige situaties leiden. Je collega vertrouwt op jou en jij op jouw collega. Kom je afspraken na, en communiceer met elkaar.

Kernwaarde 4: Toon respect.

De werksfeer binnen ons bedrijf wordt als veilig ervaren. Het hebben en tonen van respect is een belangrijke waarde binnen onze bedrijfscultuur. En daarbij hoort respect voor elkaars denken, uiterlijk, cultuur, kwaliteiten, prestaties, vaardigheden, geaardheid en veiligheid.

 

 

De 10 gedragsnormen van Almaz Projecten


Ik ben bevoegd.
Ik voer alleen werkzaamheden uit die ik kan en mag uitvoeren. Ik kom alleen op plaatsen waar ik mag komen of toe bevoegd ben.

bevoegd


Ik pas een LMRA toe.
Is het veilig? Overtuig je zelf voordat je een werk start of herstart door een LMRA te doen.
lmra

Ik accepteer alleen een veilige werkplek.
Een veilige werkplek is opgeruimd, afgeschermd, veilig bereikbaar en te verlaten. En vergeet niet je werkplek vervolgens ook veilig achter te laten.
veiligewerkplek

Ik werk met veilig gereedschap en materieel.
Werk altijd met geschikt en goedgekeurd gereedschap en materieel en doe dat op de juiste manier. Mocht je gereedschap door welke reden dan ook niet meer veilig zijn, dan maak je hier melding van en ruilt deze om bij het magazijn.

veiliggereedschap


Ik accepteer aangesproken te worden en ik spreek anderen aan.
Sta er open voor dat anderen je aanspreken. Maar ook andersom. Zie je iemand onveilig werken, spreek diegene erop aan.

aanspreken


Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding.
Draag altijd de voorgeschreven PBM en werkkleding.

werkkleding


Ik zie en zorg dat ik gezien word.
Zorg dat bedieners van (rijdend) materieel je zien, en gebruik bij kabeltrekwerkzaamheden een portofoon. Sta tijdens het kabeltrekken op de juiste plek.

gezienworden


Ik luister en ben alert.
Zorg dat je waarschuwingen en alarmsignalen kunt horen. Gebruik je telefoon alleen als het echt moet en doe dat op een veilige plek, buiten het werkgebied.

alert


Ik werk niet onder invloed van alcohol of drugs.
Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.

onderinvloed


Ik start goed of ik start niet.
Zonder startwerkoverleg, KLIC-melding en volledige werkmap start je niet met werken.

startgoed