Aanleg stamvoeding 2 circuits 630mm2 en Pe40 3.8 Km Solar fields

  • Klant: Quint en van Ginkel
  • Project datum: 06-01-2023 tot en met 01- 04-2023

Werkzaamheden

Over een lengte van 3,8 km de aanleg van 2 bundels 630mm2 en een Pe 40 buis.

Diverse gestuurde boringen waaronder 1 onder de A16 door.

Trace loopt voor een groot gedeelte over het industrieterrein Amstelwijk vanaf het OS Snelliusstraat, onder de A16 door en vandaag via de Laan van London richting het HVC terrein en tevens zonnepanelenpark van Solar Fields.